Najnowsze filmiki
Najnowsze zdjęcia

------@@@@------

Nie mona wskaza tak nieszczliwej rodziny, eby nie znajdowaa pociechy w istnieniu jeszcze nieszczliwszej.

------@@@@------

Rodzina Bogiem silna, staje si si czowieka i caego narodu.

------@@@@------

Szczciem jest posiadanie duej, kochajcej, dbajcej i bardzo blisko ze sob zwizanej rodziny - tyle, e w innym miecie.

------@@@@------

Dzi rzeczywist gow rodziny jest ten, kto decyduje, na jaki program nastawi telewizor.

------@@@@------

Rodzina jest w yciu oparciem, czym co chroni, co daje si.

------@@@@------

Telewizja zmienia kko rodzinne w pkola.

------@@@@------

Demokracja zaczyna si w rodzinie.

------@@@@------

Dom rodzinny jest zwykle miejscem, gdzie wyadowuje si nagromadzone w cigu dnia urazy. Jest miejscem oczyszczenia, w ktrym mona pozwoli sobie na wicej ni poza domem.

------@@@@------

Aby pozna si z najdalsz rodzin, wystarczy si wzbogaci.

------@@@@------

Podstawow si pedagogiczn jest dom rodzinny.

------@@@@------