Najnowsze filmiki
Najnowsze zdjęcia

------@@@@------

M: czowiek, ktry nigdy nie pamita o twoich urodzinach, ale w towarzystwie chtnie wymienia twj wiek.

------@@@@------

Cie starej rodziny oddziela partnerw od siebie.

------@@@@------

Gdyby Azjata poprosi mnie o opis Europy, zmuszony bybym odpowiedzie: Jest to cz wiata nawiedzona niewiarygodnym zudzeniem, e czowiek zosta stworzony z niczego i e jego obecne narodziny s jego pierwszym wejciem w ycie.

------@@@@------

Wielkie dzieo nawrcenia wiata rozpoczyna si od maych nieraz wysikw, od budowania zgody w naszych rodzinach, parafiach, w rodowiskach pracy.

------@@@@------

Rodzina jest w yciu oparciem, czym co chroni, co daje si.

------@@@@------

Kocha si za nic. Nie istnieje aden powd do mioci.

------@@@@------

[...] mio po prostu jest. Bez definicji. Kochaj i nie daj zbyt wiele. Po prostu kochaj.

------@@@@------

adna wielka mio nie umiera do koca. Moemy strzela do niej z pistoletu lub zamyka w najciemniejszych zakamarkach naszych serc, ale ona jest sprytniejsza - wie, jak przey.

------@@@@------

Rnica miedzy seksem i mioci jest taka, e seks rozadowuje napicie, a mio je wywouje.

------@@@@------

Jeli potrafisz mia si z siebie - to najlepszy dowd, e masz poczucie humoru.

------@@@@------